Organisatie-advies

Organisaties ontstaan veelal vanuit historische ontwikkelingen. Het is vaak gewoon een gegeven. De vraag of een organisatie nu precies goed is ingericht i.v.m. de huidige markt en de nieuwe kansen, is een heel andere.

Taylor Alexander International kan helpen die vraag te stellen, en door te vragen tot duidelijk is welke verandering nodig is om de organisatie op scherp te zetten voor de toekomst. Soms zijn lichte aanpassingen afdoende, meestal in de zin van evolutie van bepaalde metrics. Vaak echter zal meer structureel ingrijpen nodig zijn, waarbij structuren en rapportagelijnen aangepast moeten worden om het bedrijf een kans op succes in de toekomst te geven.

Dit van binnenuit doen is niet altijd even makkelijk, vooral i.v.m. persoonlijke afhankelijkheden en belangen, Taylor Alexander International kan advies geven zonder dergelijke remmingen. Omdat organisaties echter altijd mensen zijn, zal bij dat advies dan ook altijd zorg gedragen worden voor een sociaal verantwoorde implementatie.